Regler for bruk

1. Hvem kan leie Storstua: 

Alle andelseiere i Grensen, Dyretråkket og Åsbråten borettslag. Leie av Storstua på vegne av andre er ikke tillatt, og regnes som mislighold av leiekontrakt.
Langtidsleie må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tilstelninger som antas å kunne skape uro eller utrygghet i lokalmiljøet kan nektes leie. 
Arrangementet kan omfatte inntil 50 personer. Flere enn 50 personer er brudd på lokalets branninstruks. 
Hvis brukerne av lokalet er under 18 år, skal det under hele arrangementet være minst 2 ansvarlige voksenpersoner til stede. Leietaker plikter å oppgi navnet på disse personene til utleier. Ved all utleie er det alkoholfritt og røykfritt.

2. Avslutning av arrangementet: 

Alle dager skal arrangementet være avsluttet, og det skal være ro i lokalene, innen kl. 20.00 alle dager.

Musikk i forbindelse med arrangementet skal være avsluttet innen kl. 20:00.

Ved arrangementer som holdes fredag og lørdag, skal lokalene være klargjort for vask senest kl 10.00 påfølgende dag, hvis leietaker har betalt ekstra for vask. Hvis leietaker har ansvaret for vasking selv, skal lokalet være ferdig ryddet og vasket senest kl. 11.00.

Manglende renhold vil medføre at det blir rekvirert eksternt rengjøringsbyrå, og kostnaden til dette blir fakturert leietaker. Se pkt 5 priser.

3. Leietakers plikter: 

Leietaker plikter å se til at reglene overholdes. Leietaker holdes økonomisk ansvarlig for all skade på eller ved lokaler, utstyr eller inventar utover normal slitasje på lokalene i hele perioden. 

Leietaker kan ikke på noen måte låne eller leie lokalet ut til andre. Beboere som leier på vegne av personer som ikke bor i Grensen, Dyretråkket eller Åsbråten borettslag uten å opplyse om dette, vil bli utestengt fra framtidig leie av Storstua. 

Leietaker plikter umiddelbart å melde fra om eventuelle skader og mangler som finnes i lokalet før lokalet tas i bruk.

Inventar og utstyr skal ikke fjernes fra lokalet. Leietaker er ansvarlig for at dette ikke skjer. 

Leietaker plikter å rapportere alle eventuelle uregelmessigheter, skader m.v. som oppstår i forbindelse med utleien. Rapportering skal skje til utleier senest dagen etter.

Leietaker skal påse at stoler og annet utstyr er satt på rett plass etter bruk og at bordene er vasket, foldet sammen og stablet. Søppel sorteres etter reglene for kildesortering, alle sekker og poser knytes helt tett, og settes i vindfang. Leietaker er ansvarlig for skader eller mangler på lokaler og utstyr som oppstår i forbindelse med utleien. Leietaker vil bli belastet nødvendige reparasjoner av lokaler, inventar og utstyr dersom leietaker er ansvarlig for skaden eller mangelen. Det samme gjelder ved supplering av ødelagt eller manglende utstyr. Blir inventar eller utstyr ødelagt, blir erstatningskrav fakturert leietaker. 

Kjøring til lokalene skal begrenses til kun nødvendig transport. Det er ikke lov å parkere på plassen utenfor hovedinngangen. Borettslagenes øvrige ordens- og parkeringsreglement gjelder for alle leietagere. 

Husk at lokalet ligger tett opp til boliger. Det skal ikke skapes støy eller foregå aktiviteter som er til sjenanse for beboerne rundt lokalet. Hvis det spilles høy musikk må dører og vinduer være lukket. 

Det er ikke lov å overnatte i lokalene.

4. Utleiers plikter: 

Utleier plikter å stille lokalet klar til bruk senest ved det tidspunkt som er avtalt ved bestilling. Lokalet skal være ryddet og vasket. Utleier skal også sjekke at alt brannslokkeutstyr og rømningsveier er i orden. 

5. Priser: 

Se priser i bestillingskalenderen, du kan også finne priser her!

6. Betaling: 

Leiesummen, må være innbetalt senest 2 uker før lokalet skal brukes ved hjelp av VIPPS til 603519.  Det er ikke mulig å betale med kontanter. Husk å merke betalingen med «Leie av Storstua (dato)». Når betaling er registrert vil nærmere informasjon ang. tilgang til lokalet bli gitt via e-post.

7. Brannsikkerhet: 

Leietaker er ansvarlig for å sette seg inn i branninstruksen og sørge for at denne overholdes mens lokalet er i bruk. Branninstruksen finnes som oppslag i lokalet. 

8. Avbestilling: 

Avbestilling må skje senest 1 uke før utleiedato. Ved avbestilling etter denne fristen vil det bli belastet et avbestillingsgebyr på 50 % av leiesummen. 

9. Mislighold av avtale

Mislighold av leiekontrakt fører til at andelseier mister rett til å låne lokalene.