Åsbråten Servicesentral

Åsbråten Servicesentral eies av borettslagene Dyretråkket, Grensen og Åsbråten.

Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere for eierne og beboerne i de forskjellige borettslagene samt å levere ihht budsjett og kravspesifikasjon.

Servicesentralen koordinerer og utfører alle praktiske oppgaver som bl.a. utførelse av vaktmesteroppgaver for eierne i nærmere 600 boliger. 

Det er inngått tjenesteleveringsavtale med alle våre eiende borettslag. 

Viktige oppgaver som følger året er blant annet vaktmesterservice, vintertjenester, vår og sommertjenester. 

Vaktmesterservice
Å holde eiendommen velstelt og pen med jevnlig vedlikehold er både økonomisk lønnsomt, gir et godt førsteinntrykk, og bedre trivsel. Mange er også flinke med dugnader, men det kan fremdeles være lurt å ha en avtale med en vaktmester som tar seg av alt det man ikke har mulighet til å ta gjennom dugnader. 

Noen eksempler på vaktmesteroppgaver: 

  • Kontroll og skift av lyskilder. 
  • Ettersyn med dører, låser og pumper. 
  • Renovasjon og avfallshåndtering. 
  • Nøkkeladministrasjon. 
  • Utvendig feiing, renhold og søppelplukking. 
  • Brannvern. 
  • HMS og FDV dokumentasjon og oppfølging. 
  • Administrasjon og oppfølging av serviceavtaler. 
  • Oppfølging av eksterne håndverkere. 
  • Gartnertjenester. 

Vintertjenester
Snømåking, brøyting og strøing er viktige oppgaver om vinteren.
God fremkommelighet på gangveier, ved inngangspartier, uteområder, foran garasjer og på parkeringsplasser er sikret med en avtale med servicesentralen. Vi utfører snørydding med hjullaster, små kombimaskiner og for hånd. 

Kriterier er beskrevet i avtale. 

Vår og sommertjenester
Når sola begynner å smelte bort snøen bør man ha planen klar for hva som skal gjøres før sommeren. Nye planter må plantes, utemøbler skal fram, bed trenger kanskje litt kjærlighet, og rusk og rask, grus og sand etter strøing om vinteren må fjernes. Vi kjører selvsagt også bort alt avfallet. 
Gressplen trenger oppmerksomhet. Vi bekjemper ugress, utfører kalking og gjødsling etter avtale. Vanlig vedlikehold som klipping, kantklipp og opprydding går fortløpende gjennom hele vekstsesongen. Klipping av hekker, beskjæring av trær og busker samt beplantning, anlegge og vedlikeholde grøntarealer utføres etter avtale.